Vroegsignalering (eerste 1000 dagen)

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd.

Vroegsignalering komt gelukkig steeds meer in de aandacht. Verschillende projecten zijn inmiddels tot stand gekomen om aandacht te krijgen voor de eerste 1000 dagen in het leven van een kind. Die eerste 1000 dagen die zo bepalend zijn vanaf de conceptie tot ongeveer het tweede jaar van een kind.
Bij vroegsignalering hebben we aandacht voor het verloop van de zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Er wordt verder gekeken dan alleen het kind zelf. We kijken naar de ouder-kind-relatie, risicofactoren als stress en trauma, maar ook kijken we naar hechting en het ouderschap.

Vroegsignalering (eerste 1000 dagen)

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze module ben je bekend met:

  • Wat vroegsignalering is en waarom het zo belangrijk is
  • Wat de risicofactoren zijn die het risico op ontwikkelingsproblemen vergroten.
  • Hoe je signalen kunt herkennen.
  • Hoe je het beste in gesprek kunt gaan met ouders.
  • Hoe je de weg kunt vinden naar professionals voor advies en doorverwijzing.

Voor meer info klik hier

Let op: inschrijven uitsluitend via Welkom Kind inschrijfformulier, NIET via KinderWijs TV