Leerroute: Expert Meldcode Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven.
De Meldcode Kindermishandeling helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling en is aangepast per 1-1-2019.

Kindermishandeling heeft specifieke kenmerken die van belang zijn voor het signaleren en bespreekbaar maken. Professionals moeten daarin geoefend worden of blijven om kindermishandeling terug te kunnen dringen.

Deze speciaal samengestelde Leerroute zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de veranderingen en verantwoordelijkheden in de Meldcode Kindermishandeling en maakt je scherp op jouw belangrijke taak als professional in samenwerking met organisatie en Veilig Thuis. De Leerroute richt zich ook op de vaardigheden van het signaleren, rapporteren en het in gesprek gaan met ouders. De nieuwste module Kinderopvang en Echtscheiding is toegevoegd aan de Leerroute.

Meldcode A werken met de meldcode kindermishandeling
Meldcode B signaleren, rapporteren en in gesprek gaan
Meldcode C echtscheiding en kinderopvang
Meldcode D weerbaarheid van kinderen versterken

Leerdoelen:
Na deze modules ben je op de hoogte van en geoefend in:

 • de verandering in de stappen van de Meldcode Kindermishandeling per 1-1-2019.
 • hoe het afwegingskader werkt en heb je geoefend middels enkele praktijkcasussen.
 • tips en aandachtspunten in de samenwerking met je team en aandachtsfunctionaris.
 • het werken met een observatielijst, de signaallijsten en de Meldcode-app.
 • het onderscheiden van objectieve en subjectieve signalen.
 • het zo objectief en zorgvuldig mogelijk rapporteren van zorgsignalen.
 • welke informatie mag ik wel delen en welke niet?
 • communiceren met ouders en kind over zorgen.
 • de achtergrondinformatie over scheiding en de gevolgen voor kinderen.
 • de rol en positie van professionals in de kinderopvang en als organisatie.
 • wat je kan doen en wat je beter kan laten als professional.
 • hoe je beleidsmatig omgaat met echtscheiding in de kinderopvang

Extra:
De communicatietechnieken die voorbij komen in deze module kunnen ook perfect ingezet worden voor het in gesprek gaan met ouders over andere zorgen, bijvoorbeeld over zorgen rond de ontwikkeling, het gedrag of relaties.

Ben je werkzaam in de kinderopvang of als zelfstandige gastouder en wil je jezelf blijven ontwikkelen? Waardevol blijven, flexibel en multi-inzetbaar? Pak dan nu je kans en verbeter in korte tijd je CV met kennis en vaardigheden via de leerroutes.

Voor meer info klik hier

Let op: inschrijven uitsluitend via Welkom Kind inschrijfformulier, NIET via KinderWijs TV