Gastouder opleiding HW2

Helpende Zorg en Welzijn, specialisatie gastouders (Gastouder opleiding mbo-niveau 2)

Algemeen

Steeds meer ouders kiezen voor gastouders voor de opvang van hun kinderen. Niet alleen omdat het kleinschaliger en ‘huiselijker’ is dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, maar ook omdat de opvang door een gastouder persoonlijk en vertrouwd is. Voor u als gastouder een grote verantwoordelijkheid, want de functie van gastouder gaat veel verder dan alleen oppassen. Daarom worden er behoorlijk wat eisen gesteld aan het werk van gastouders, onder andere een gastouder opleiding diploma op mbo-niveau 2. Bij ons kunt u, als u over voldoende praktijkervaring beschikt, zonder opleiding een route doorlopen die leidt tot het vereiste diploma.

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. U doet meteen examen. Niet iedereen wordt toegelaten tot de examens. U wordt alleen toegelaten wanneer u voldoende praktijkervaring heeft.

Klik hier voor meer informatie over de beroepseisen, Nederlands en rekenen.

Na inschrijving ontvangt u de volledige Handleiding Helpende Zorg en Welzijn voor Gastouders. De examens bestaan uit verschillende onderdelen, praktisch, schriftelijk en mondeling. In de handleiding vindt u alle informatie over de verschillende examenonderdelen. Het is belangrijk dat u de informatie in de handleiding goed doorneemt.

Gastouder opleiding

Toelatingseisen

  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U spreekt en schrijft Nederlands op niveau 2F of hoger;
  • U heeft 400 uur oppaservaring opgedaan in de afgelopen 2 jaar, waarvan minimaal 100 uur in het afgelopen jaar. Of u hebt zelf kinderen opgevoed (minimaal 2 jaar) en in de afgelopen twee jaren minimaal 100 uur oppaservaring opgedaan, waarvan minimaal 50 uur in het afgelopen jaar. U hebt oppaservaring opgedaan met kinderen van (bij voorkeur) verschillende leeftijden (baby, peuter, jong schoolkind)*
  • U hebt voldoende praktijkervaring met alle aspecten waar een gastouder mee te maken krijgt.
  • U voldoet aan de wettelijk vooropleidingseis en kunt dat aantoonbaar maken met een kopie van uw diploma of u beschikt over voldoende praktijkervaring waardoor u in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek.

*Hieronder vallen zowel formele als informele (bijvoorbeeld kinderen van familie, vriendjes van kinderen en buren) oppasuren. U mag de oppasuren meetellen zodra u de volledige verantwoordelijkheid en zorg hebt over de kinderen.

Lees meer over Gastouder opleiding HW2